Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години.

Овим Предлогом одлуке повећана су средства на позицији „Израда техничке домументације за изградњу трансфер станица у Региону за управљање комуналним отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, на територији општина Бачка Паланка и Врбас“, са планираних 5.000.000 на 8.000.000 динара, тако да су укупно планирана средства за реализацију Програма повећана са 124.808.000 на 127.808.000 динара.

На данашњој седници прихваћени је и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа  за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа  за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад.

Усвојени предлози одлука упућени су Скупштини Града Новог Сада о којима ће одборници расправљати на седници заказаној за 27. април.