Danas je održana XIV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Odluka o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu

2. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet u zapadnom delu naseljenog mesta Futog)

3. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2021. godini

4. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu

5. Program sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koje uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novog Sadu

6. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Veternik“

7. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Vera Pavlović“

8. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

9. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

10. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća  za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća  za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

11. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzorog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vasa Stajić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vasa Stajić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Vasa Stajić“, Novi Sad

– Rešenje o izboru člana Komisije za međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu

– Rešenje o izboru člana Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku

– Rešenje o izboru člana Komisije za međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu

– Rešenje o izboru člana Komisije za rodnu ravnopravnost