Данас је одржана XIV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2020. годину

2. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет у западном делу насељеног места Футог)

3. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години

4. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину

5. Програм спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новог Саду

6. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Ветерник“

7. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Вера Павловић“

8. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

9. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

10. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа  за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа  за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

11. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорог одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Васа Стајић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Васа Стајић“, Нови Сад

– Решење о именовању два члана Школског одбора Основне школе „Васа Стајић“, Нови Сад

– Решење о избору члана Комисије за међуградску сарадњу у земљи и иностранству

– Решење о избору члана Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку

– Решење о избору члана Комисије за међуградску сарадњу у земљи и иностранству

– Решење о избору члана Комисије за родну равноправност