Članovi Saveta za zaštitu životne sredine prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad – Botaničke bašte u Novom Sadu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Kako je navedeno na sednici, Botanička bašta će se graditi na površini od 4,21 Ha. Parcele se nalaze u podgrađu Petrovaradinske tvrđave. U obrazloženju Predloga odluke je navedeno da Botanička bašta treba da ima ulogu očuvanja genofonda, da služi kao baza za istraživanja i da omogući stručnu saradnju sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu. Dalje se navodi da kao komplementarni sadržaj u kulturnom i turističkom smislu, dobro upotpunjuje opštu ponudu Petrovaradinske tvrđave, a svojim izgledom i zelenim površinama će služiti za estetsko uživanje, odmor i rekreaciju.

Na sednici je prihvaćen i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti na zbrinjavanju i tretmanu zelenih ostataka sa javnih zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu JKP „Gradsko zelenilo“.

O navedenim predlozima izjasniće se odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.