Чланови Савета за заштиту животне средине прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад – Ботаничке баште у Новом Саду и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Како је наведено на седници, Ботаничка башта ће се градити на површини од 4,21 Ха. Парцеле се налазе у подграђу Петроварадинске тврђаве. У образложењу Предлога одлуке је наведено да Ботаничка башта треба да има улогу очувања генофонда, да служи као база за истраживања и да омогући стручну сарадњу са другим институцијама у земљи и иностранству. Даље се наводи да као комплементарни садржај у културном и туристичком смислу, добро употпуњује општу понуду Петроварадинске тврђаве, а својим изгледом и зеленим површинама ће служити за естетско уживање, одмор и рекреацију.

На седници је прихваћен и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности на збрињавању и третману зелених остатака са јавних зелених површина на територији Града Новог Сада за 2021. годину ЈКП „Градско зеленило“.

О наведеним предлозима изјасниће се одборнице и одборници на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.