Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar-31. mart 2021. godine i uputili je Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici Saveta, većinom glasova prihvaćeni su i Predlog plana generalne regulacije regionalne deponije i dalekovoda 110kV TS Novi Sad 3 – TS Novi Sad 4 u Novom Sadu, potom Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (zbog promene širine koridora dalekovoda 110kV), kao i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV).

Članovi Saveta većinom glasova prihvatili su i Predlog plana generalne regulacije dela SC „Sajmište“ južno od ulice Novosadskog sajma u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije radne zone između kanala i pruge Novi Sad – Sombor u Futogu, Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet kompleksa Dečije bolnice) i Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije područja zapadno od Državnog puta IB-12 u Novom Sadu.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su još i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodine za potrebe Ustanove studentskog standarda „Studentski centar Novi Sad“, bez naknade, te Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, MZ „Pejićevi Salaši – Nemanovci“, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, MZ „Čenej“ i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, MZ „Rumenka“.

O prihvaćenim predlozima izjasniće se odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.