Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници већином гласова Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. март 2021. године и упутили je Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници Савета, већином гласова прихваћени су и Предлог плана генералне регулације регионалне депоније и далековода 110kV ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад 4 у Новом Саду, потом Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (због промене ширине коридора далековода 110kV), као и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог (због промене ширине коридора далековода 110 kV).

Чланови Савета већином гласова прихватили су и Предлог плана генералне регулације дела СЦ „Сајмиште“ јужно од улице Новосадског сајма у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације радне зоне између канала и пруге Нови Сад – Сомбор у Футогу, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет комплекса Дечије болнице) и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације подручја западно од Државног пута IБ-12 у Новом Саду.

На данашњој седници прихваћени су још и Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводине за потребе Установе студентског стандарда „Студентски центар Нови Сад“, без накнаде, те Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, МЗ „Пејићеви Салаши – Немановци“, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, МЗ „Ченеј“ и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, МЗ „Руменка“.

О прихваћеним предлозима изјасниће се одборнице и одборници на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.