Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili izveštaje o realizaciji Programa poslovanja novosadskih javno komunalnih preduzeća sa Finansijdkim izveštajem za 2020. godinu i to „Vodovoda i kanalizacije“, „Novosadske toplane“, „Čistoće“, „Lisja“, „Tržnice“, „Informatike“, „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“, „Puta“, „Gradskog zelenila“ i „Stana“.

Savet je prihvatio Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar-31. mart 2021. godine, zatim Predlog odluke o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta od posebnog značaja za Grad Novi Sad – sportskog kompleksa u Futogu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2021. godinu, Predlog odluke o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2021. godinu – tekuće subvencije, Predlog odluke o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije „Stan“ iz Novog Sada kao javnog preduzeća za stambene usluge i Predlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad za period 2021-2030. godine.

Na današnjoj sednici usvojeni su predlozi odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti  i usluga novosadskih javnih i javno komunalnih preduzeća za 2021. godinu i to, JGSP „Novi Sad“, „Vodovoda i kanalizacije“, „Lisja“, „Gradskog zelenila“, „Tržnice“, „Čistoće“, „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“ i „Parking servisa“.

Na istoj sednici prihvaćen je Predlog odluke o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad: „Ozelenjavanje gradova – razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije“ za 2021. godinu, Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala JKP „Informatika“ Novi Sad,  Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

Članovi Saveta usvojili su predloge rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja za 2021. godinu i to za JKP „Novosadska toplana“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Čistoća“, JKP „Lisje“, JKP „Gradsko zelenilo“, JKP „Informatika“, JKP „Tržnica“ , JKP „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“, JGSP „Novi Sad“, JKP „Put“, JKP „Parking servis“ i Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“.

Jednoglano su usvojeni predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora javno kumunalnih preduzeća o raspodeli dobiti za 2020. godinu  i to, „Vodovoda i kanalizacije“, „Novosadske toplane“, „Lisja“, „Čistoće“, „Informatike“, „Puta“, „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“, „Stana“, „Gradskog zelenila“, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad o načinu pokrića gubitka.

Usvojen je i zajedno sa ostalim predlozima, informacijama i izveštajima upućen Skupštini na dalje razmatranje i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad, kao i predlozi rešenja o imenovanju direktora javno komunalnih preduzeća „Čistoće“, „Vodovoda i kanalizacije“ i „Gradskog zelenilo“.