Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили извештаје о реализацији Програма пословања новосадских јавно комуналних предузећа са Финансијдким извештајем за 2020. годину и то „Водовода и канализације“, „Новосадске топлане“, „Чистоће“, „Лисја“, „Тржнице“, „Информатике“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“, „Пута“, „Градског зеленила“ и „Стана“.

Савет је прихватио Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. март 2021. године, затим Предлог одлуке о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта од посебног значаја за Град Нови Сад – спортског комплекса у Футогу, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2021. годину, Предлог одлуке о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције, Предлог одлуке о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге и Предлог одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2021-2030. године.

На данашњој седници усвојени су предлози одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности  и услуга новосадских јавних и јавно комуналних предузећа за 2021. годину и то, ЈГСП „Нови Сад“, „Водовода и канализације“, „Лисја“, „Градског зеленила“, „Тржнице“, „Чистоће“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“ и „Паркинг сервиса“.

На истој седници прихваћен је Предлог одлуке о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“ за 2021. годину, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2021. годину, Предлог решења о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању основног капитала ЈКП „Информатика“ Нови Сад,  Предлог решења о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

Чланови Савета усвојили су предлоге решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања за 2021. годину и то за ЈКП „Новосадска топлана“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Лисје“, ЈКП „Градско зеленило“, ЈКП „Информатика“, ЈКП „Тржница“ , ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, ЈГСП „Нови Сад“, ЈКП „Пут“, ЈКП „Паркинг сервис“ и Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“.

Једноглано су усвојени предлози решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора јавно кумуналних предузећа о расподели добити за 2020. годину  и то, „Водовода и канализације“, „Новосадске топлане“, „Лисја“, „Чистоће“, „Информатике“, „Пута“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“, „Стана“, „Градског зеленила“, као и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о начину покрића губитка.

Усвојен је и заједно са осталим предлозима, информацијама и извештајима упућен Скупштини на даље разматрање и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад, као и предлози решења о именовању директора јавно комуналних предузећа „Чистоће“, „Водовода и канализације“ и „Градског зеленило“.