Komisiji za predstavke i predloge, na današnjoj sednici, obratio se sugrađanin sa predlogom da se stubovi na Varadinskom mostu ofarbaju, kako bi most izgledao lepše. Članice i članovi Komisije su se saglasili da ovaj predlog upute Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije u čijoj je nadležnosti rešavanje ovog pitanja.

Povodom obraćanja Grupe građana „Za zeleno Novo Naselje“ Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove poslala je dopis u kojem se navodi da je trenutno u postupku izrade Nacrt plana detaljne regulacije Novog Naselja za čiju izradu je Skupština Grada donela Odluku 2017. godine. Kako je navedeno dalje, Konceptualni okvir plana detaljne regulacije Novog Naselja nalazio se na ranom javnom uvidu od 3. do 17. oktobra 2017. godine, te je, nakon stručne kontrole Komisije za planove, Nacrt plana bio i na javnom uvidu od 24. decembra 2018. do 22. januara 2019. godine, kao i na ponovnom javnom uvidu od 15. do 29. januara ove godine, kada su građani bili u prilici da dostave svoje primedbe, predloge i sugestije. Dalje se navodi da je Komisija za planove poslednji put Nacrt plana detaljne regulacije Novog Naselja razmatrala 29. april 2021. godine, kada je zaključeno da će se pojedini segmenti Nacrta plana izložiti još jednom na ponovni javni uvid, te će u tom periodu biti omogućeno građanima da ponovo daju primedbe na predmetne segmente Nacrta plana, navedeno je u odgovoru Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove.

Komisija je takođe razmotrila i odgovor JKP „Vodovod i kanalizacija“ na ranije podnetu predstavku, da je u toku izgradnja dva dovodnika vode za Begeč i Sajlovo, a nakon što se ti kapitalni radovi završe, rešavaće se i izgradnja sekundarne vodovodne mreže u veterničkim ulicama gde je nema, a jedna od njih je i Ulica Pavla Vujisića.