Комисији за представке и предлоге, на данашњој седници, обратио се суграђанин са предлогом да се стубови на Варадинском мосту офарбају, како би мост изгледао лепше. Чланице и чланови Комисије су се сагласили да овај предлог упуте Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције у чијој је надлежности решавање овог питања.

Поводом обраћања Групе грађана „За зелено Ново Насеље“ Градска управа за урбанизам и грађевинске послове послала је допис у којем се наводи да је тренутно у поступку израде Нацрт плана детаљне регулације Новог Насеља за чију израду је Скупштина Града донела Одлуку 2017. године. Како је наведено даље, Концептуални оквир плана детаљне регулације Новог Насеља налазио се на раном јавном увиду од 3. до 17. октобра 2017. године, те је, након стручне контроле Комисије за планове, Нацрт плана био и на јавном увиду од 24. децембра 2018. до 22. јануара 2019. године, као и на поновном јавном увиду од 15. до 29. јануара ове године, када су грађани били у прилици да доставе своје примедбе, предлоге и сугестије. Даље се наводи да је Комисија за планове последњи пут Нацрт плана детаљне регулације Новог Насеља разматрала 29. април 2021. године, када је закључено да ће се поједини сегменти Нацрта плана изложити још једном на поновни јавни увид, те ће у том периоду бити омогућено грађанима да поново дају примедбе на предметне сегменте Нацрта плана, наведено је у одговору Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.

Комисија је такође размотрила и одговор ЈКП „Водовод и канализација“ на раније поднету представку, да је у току изградња два доводника воде за Бегеч и Сајлово, а након што се ти капитални радови заврше, решаваће се и изградња секундарне водоводне мреже у ветерничким улицама где је нема, а једна од њих је и Улица Павла Вујисића.