Na današnjoj sednici Saveta za zaštitu životne sredine predstavnici „Zelene stolice“ održali su prezentaciju povodom obležavanja 5. juna – Svetskog dana zaštite životne sredine i upoznali članice i članove ovog Saveta sa svojim radom, dosadašnjim aktivnostima i predstojećim planovima.

Nakon toga, Savet za zaštitu životne sredine jednoglasno je doneo zaključak kojim se konstatuje da, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, u radu Saveta za zaštitu životne sredine i Skupštine Grada učestvuje Radna grupa „Zelena stolica“, koju čine predstavnici Ekološkog udruženja „Zeleni sad“, Pokret gorana Novog Sada, Odred izviđača „Ivo Lola Ribar“ Novi Sad, Udruženje građana „Zelena dolina“ i Studentska organizacija Univerziteta u Novom Sadu i da svojim stručnim radom doprinose donošenju odluka radi ostvarivanja prava pojedinca na život u zdravoj sredini.

U Zaključku se dalje navodi da se Programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada godišnje obezbeđuju sredstva radi finansiranja značajnih programa i projekata koji doprinose zaštiti i unapređenju životne sredine.

Savet je takođe pozvao organe Grada Novog Sada, javna preduzeća, ustanove i organizacije čiji je osnivač Grad Novi Sad, kao i udruženja na teritoriji Novog Sada koja se bave zaštitom i unapređenjem životne sredine da, uz poštovanje propisanih epidemioloških mera, svojim aktivnostima obeleže 5. jun – Svetski dan zaštite životne sredine radi upoznavanja javnosti o značaju zaštite i unapređenja životne sredine.