На данашњој седници Савета за заштиту животне средине представници „Зелене столице“ одржали су презентацију поводом облежавања 5. јуна – Светског дана заштите животне средине и упознали чланице и чланове овог Савета са својим радом, досадашњим активностима и предстојећим плановима.

Након тога, Савет за заштиту животне средине једногласно је донео закључак којим се констатује да, у складу са Законом о потврђивању конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине, у раду Савета за заштиту животне средине и Скупштине Града учествује Радна група „Зелена столица“, коју чине представници Еколошког удружења „Зелени сад“, Покрет горана Новог Сада, Одред извиђача „Иво Лола Рибар“ Нови Сад, Удружење грађана „Зелена долина“ и Студентска организација Универзитета у Новом Саду и да својим стручним радом доприносе доношењу одлука ради остваривања права појединца на живот у здравој средини.

У Закључку се даље наводи да се Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада годишње обезбеђују средства ради финансирања значајних програма и пројеката који доприносе заштити и унапређењу животне средине.

Савет је такође позвао органе Града Новог Сада, јавна предузећа, установе и организације чији је оснивач Град Нови Сад, као и удружења на територији Новог Сада која се баве заштитом и унапређењем животне средине да, уз поштовање прописаних епидемиолошких мера, својим активностима обележе 5. јун – Светски дан заштите животне средине ради упознавања јавности о значају заштите и унапређења животне средине.