Na današnjoj sednici Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku razmatrani su Predlog plana generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije Aerodroma „Novi Sad – Čenej“ u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije Šumica u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet javnih službi u Zmaj Jovinoj ulici i dr.), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Jovana Cvijića broj 38), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Doža Đerđa br. 42-44), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom (lokalitet u Ulici vukovarskoj), Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici, Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ulaznog pravca duž puta Novi Sad – Rumenka (lokalitet na parcelama br. 4153, 4154 i 4155 KO Rumenka), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Radničke i Stražilovske), i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Petrovaradin“.

Članice i članovi Saveta su prihvatili sve predloge i oni će biti upućeni na narednu sednicu Skupštine grada na dalje razmatranje i usvajanje.