На данашњој седници Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку разматрани су Предлог плана генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације Аеродрома „Нови Сад – Ченеј“ у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације Шумица у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет јавних служби у Змај Јовиној улици и др.), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет у Улици Јована Цвијића број 38), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Дожа Ђерђа бр. 42-44), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет у Улици вуковарској), Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације улазног правца дуж пута Нови Сад – Руменка (локалитет на парцелама бр. 4153, 4154 и 4155 КО Руменка), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет на углу улица Радничке и Стражиловске), и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Петроварадин“.

Чланице и чланови Савета су прихватили све предлоге и они ће бити упућени на наредну седницу Скупштине града на даље разматрање и усвајање.