Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku, na danas održanoj sednici, većinom glasova su prihvatili Predlog plana detaljne regulacije poslovanja duž Ulice Paje Radosavljevića u Novom Sadu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet severno od Ulice Moše Pijade), te Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije Starog Majura u Petrovaradinu.

Članovi Saveta razmatrali su i Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem JP „Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za 2020. godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP „Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za 2020. godinu, te ih takođe prihvatili i uputili Skupštini.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici gradskog parlamenta.