Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку, на данас одржаној седници, већином гласова су прихватили Предлог плана детаљне регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића у Новом Саду и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, већином гласова прихваћени су и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет северно од Улице Моше Пијаде), те Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Старог Мајура у Петроварадину.

Чланови Савета разматрали су и Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем ЈП „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину, као и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину, те их такође прихватили и упутили Скупштини.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на наредној седници градског парламента.