Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2020. godinu i Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad” Novi Sad za 2020. godinu.

Na današnjoj sednici Savet je prihvatio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu, kao i predloge rešenja o imenovanju direktora javno komunalnih preduzeća i to,  „Novosadske toplane“, „Stana“ i „Tržnice“.

O usvojenim izveštajima i predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici gradskog parlamenta zakazanoj za 22. jul.