Данас је одржана XVII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (простор у јужном делу блока између Улице Лазе Нанчића и Булевара Европе)

2. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова уз улицу Корнелија Станковића у Новом Саду (локалитет верског објекта уз Улицу Корнелија Станковића)

3. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет комплекса МУП на углу Булевара краља Петра I и Улице браће Јовандић)

4. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (комплекс полицијске станице у Улици Бате Бркића на Новом насељу)

5. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (простор између улица Раде Кондића, Грмечке, Змај Јовине и Његошеве улице)

6. Одлука о изради плана детаљне регулације простора „Ливаде II“ на Алибеговцу у Сремској Каменици

7. Одлука о изради плана детаљне регулације новог гробља у Ветернику

8. Одлука о изради плана детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Заношког потока у Петроварадину

9. Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације „Дунавски парк“ у Новом Саду (комплекс Дома здравља)

10. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Војводе Мишића број 6)

11. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Детелинаре између улица Хаџи Рувимове, Илије Бирчанина, Бранка Бајића и Веселина Маслеше у Новом Саду (локалитет на углу улица Веселина Маслеше и Коперникове)

12. Одлука о изменама и допуни Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину

13. Одлука о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на територији Града Новог Сада

14. Одлука о измени Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Новог Сада

15. Одлука о измени Одлуке о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе

16. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада

17. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Града Источно Сарајево, Република Српска, Босна и Херцеговина

18. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Града Александрија, Арапска Република Египат

19. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње два нова објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, намењена за пружање услуга социјалне заштите

20. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину

21. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину

22. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину

23. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2020. годину

24. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину

25. Извештај о раду Фондације „Нови Сад-Европска престоница културе“, Нови Сад за 2020. годину

26. Извештај о раду Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом Саду за 2020. годину

27. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада ПОСЛОВНОМ ИНКУБАТОРУ-BUSINESS INCUBATOR ДОО НОВИ САД

28. Извештај поводом захтева за давање аутентичног тумачења члана 14. став 1. Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 67/17 и 59/18)

29. Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о расписивању и спровођењу Јавног конкурса за избор кандидата за директора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

30. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

31. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

32. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

33. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

– Решење о именовању три члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије „Исидора Секулић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Десанка Максимовић“, Футог

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о разрешењу и избору члана Комисије за прописе