Članovi Saveta za budžet i finansije prihvatili su na današnjoj sednici Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2021. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema prihvaćenom Izveštaju, prihodi i primanja budžeta Grada Novog Sada iz svih izvora sredstava iz budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, ostvareni su u iznosu od 18.705.464.460,04 dinara, koji je za 11,3 odsto veći od planiranih sredstava budžeta po planovima za izvršenje budžeta za dati period i čini 56 odsto planiranih sredstava na godišnjem nivou. Dalje, ukupni rashodi i izdaci budžeta, finansirani iz svih izvora sredstava iz budžeta, izvršeni su u iznosu od 10.729.958.370,60 dinara, kojim je izmiren deo obaveza u izveštajnom periodu budući da je realizovan iznos 63,9 odsto u odnosu na planove za izvršenje budžeta za period januar-jun 2021. godine, a koji time čini 32,15 odsto planiranih rashoda i izdataka za celu godinu.

O prihvaćenom Izveštaju raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici novosadske Skupštine.