Чланови Савета за буџет и финансије прихватили су на данашњој седници Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2021. године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према прихваћеном Извештају, приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, остварени су у износу од 18.705.464.460,04 динара, који је за 11,3 одсто већи од планираних средстава буџета по плановима за извршење буџета за дати период и чини 56 одсто планираних средстава на годишњем нивоу. Даље, укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 10.729.958.370,60 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду будући да је реализован износ 63,9 одсто у односу на планове за извршење буџета за период јануар-јун 2021. године, а који тиме чини 32,15 одсто планираних расхода и издатака за целу годину.

О прихваћеном Извештају расправљаће одборнице и одборници на наредној седници новосадске Скупштине.