Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu, Predlog odluke kojom se predlaže otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, i to katastarske parcele broj 540/73, površine 33 a 31 m2 i katastarske parcele broj 540/42, površine: 8 ha 49 a 87 m2, obe K.O. Novi Sad IV, i Predlog odluke o otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade.

Na današnjoj sednici Savet je prihvatio Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2021. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2021. godinu za period 1. januar – 30. jun 2021. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2021. godinu za period I-VI 2021. godine, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala i imovine Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad kao i Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad.

Prihvaćeni izveštaji i predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada o kojima će raspravljati odbornice i odbornici na sednici Skupštine zakazanoj za sredu, 8. septembra.