Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, Предлог одлуке којом се предлаже отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, и то катастарске парцеле број 540/73, површине 33 а 31 м2 и катастарске парцеле број 540/42, површине: 8 ха 49 а 87 м2, обе К.О. Нови Сад IV, и Предлог одлуке о отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде.

На данашњој седници Савет је прихватио Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину за период 1. јануар – 30. јун 2021. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину за период I-VI 2021. године, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности капитала и имовине Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад као и Предлог решења о именовању директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад.

Прихваћени извештаји и предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада о којима ће расправљати одборнице и одборници на седници Скупштине заказаној за среду, 8. септембра.