Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i porodici su na današnjoj sednici usvojili Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Kako se može videti iz Izveštaja u toku 2020. godine, u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, realizovane su programske i projektne aktivnosti. U toku 2020. godine između ostalog realizovano je 44.740 prava, mera, usluga i stručnih postupaka socijalne i porodično-pravne zaštite. Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, ostvarilo je 1.619 korisnika, pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica 1.762 korisnika, 7.932 korisnika je svojim radom obuhvatila Služba za zaštitu dece i mladih, a realizovala 10.861 prava, mera, usluga i stručnih postupaka, dok je u kategoriji odraslih i starih lica realizovano 14.765 prava, mera, usluga i stručnih postupaka. Ukupno ostvareni prihodi i primanja u 2020. godini iznose 420.455.528,93 dinara, dok ukupni rashodi iznose 465.402.046,54.

Na današnjoj sednici prihvaćen je i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Prema Programu, u pogledu usluga i prava koji se finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada, a imajući u vidu da je zbog aktuelne epidemiološke situacije smeštanje korisnika u ustanove teklo otežano i usporeno, u 2021. godini očekuje se povećanje broja korisnika privremenog smeštaja u Prihvatilištu sa prihvatnom stanicom za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem „Sigurna ženska kuća“ za 17 odsto. Takođe se očekuje veći obuhvat korisnika Dnevnog boravka dece i mladih iz porodica u riziku za sedam odsto, kao i nešto veći obuhvat porodica kojima će, zbog lošeg materijalnog položaja, u toku 2021. godine, jednom ili više puta, biti dodeljena jednokratna novčana pomoć, interventna novčana pomoć, ili jednokratna pomoć u naturi.