Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици су на данашњој седници усвојили Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2020. годину.

Како се може видети из Извештаја у току 2020. године, у Центру за социјални рад Града Новог Сада, реализоване су програмске и пројектне активности. У току 2020. године између осталог реализовано је 44.740 права, мера, услуга и стручних поступака социјалне и породично-правне заштите. Право на додатак за помоћ и негу другог лица, остварило је 1.619 корисника, право нa увећани додатак за помоћ и негу другог лица 1.762 корисника, 7.932 корисника је својим радом обухватила Служба за заштиту деце и младих, а реализовала 10.861 права, мера, услуга и стручних поступака, док је у категорији одраслих и старих лица реализовано 14.765 права, мера, услуга и стручних поступака. Укупно остварени приходи и примања у 2020. години износе 420.455.528,93 динара, док укупни расходи износе 465.402.046,54.

На данашњој седници прихваћен је и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2021. годину.

Према Програму, у погледу услуга и права који се финансирају из буџета Града Новог Сада, а имајући у виду да је због актуелне епидемиолошке ситуације смештање корисника у установе текло отежано и успорено, у 2021. години очекује се повећање броја корисника привременог смештаја у Прихватилишту са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа“ за 17 одсто. Такође се очекује већи обухват корисника Дневног боравка деце и младих из породица у ризику за седам одсто, као и нешто већи обухват породица којима ће, због лошег материјалног положаја, у току 2021. године, једном или више пута, бити додељена једнократна новчана помоћ, интервентна новчана помоћ, или једнократна помоћ у натури.