Danas je održana XVIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čenej (usklađivanje zaštitne zone dalekovoda sa propisima)

2. Plan detaljne regulacije centra Stepanovićeva

3. Plan detaljne regulacije centra Budisave

4. Plan detaljne regulacije Staroiriškog puta u Sremskoj Kamenici

5. Plan detaljne regulacije centra između ulica Braće Popović, Branka Bajića i Ilije Birčanina u Novom Sadu

6. Plan detaljne regulacije Veterničke rampe u Novom Sadu

7. Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje i stanovanje severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu

8. Plan detaljne regulacije prostora za višeporodično stanovanje i parkovske površine „Rotkvarija“ u Novom Sadu

9. Plan detaljne regulacije prostora za poslovanja na ulaznim pravcima jugozapadno od Državnog puta IIA-111 u KO Futog

10. Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje u blokovima br. 29 i 30 u istočnom delu naseljenog mesta, severno od Državnog puta IIA-129 za Titel, u Budisavi

11. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Doža Đerđa br.64-66)

12. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Branka Radičevića i Radoja Domanovića)

13. Odluka o izradi plana generalne regulacije dela radne zone južno od Državnog puta IB-12 u Kaću

14. Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa prostora između ulica Zdravka Čelara, Branka Radičevića, Nade Dimić, novoplanirane, Goluba Babića, Vladana Stefanovića i Ulice Futoški vašar u Futogu

15. Odluka o izradi plana detaljne regulacije kupališta „Štrand“ u Novom Sadu

16. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Železničke ulice u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Sremskoj br. 7)

17. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Podbare u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Gundulićevoj br. 1-3)

18. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu

19. Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2021/2022. godinu

20. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2021. godine

21. Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2021. godinu

22. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2021. godinu za period 1. januar – 30. jun 2021. godine

23. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2021. godinu za period I-VI 2021. godine

24. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala i imovine Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

25. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o proceni vrednosti kapitala Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

26. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

28. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2020. godinu

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2021. godinu

30. Odluka o prenosu prava javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, bez naknade

31. Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade

32. Odluka kojom se predlaže otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, i to katastarske parcele broj 540/73, površine 33 a 31 m2 i katastarske parcele broj 540/42, površine: 8 ha 49 a 87 m2, obe K.O. Novi Sad IV

33. Rešenje o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i investitora „CERP GRADNJA“ DOO NOVI SAD I „PANLINE“ DOO GIBARAC

34. Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (ulica akademika Bogoljuba Stankovića)

35. Rešenje o imenovanju direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

36. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju direktora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i tri člana Upravnog odbora Stambene agencije Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Stambene agencije Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za zaštitu životne sredine