Predsednica Skupštine Grada Novog Sada MSc Jelena Marinković Radomirović potpisala je danas sporazum o uključivanju Grada Novog Sada u BEFS bazu (Base Of European Funding Source), objedinjenu bazu podataka o projektima korisnika sa teritorije AP Vojvodine, koji se finansiraju iz eksternih izvora.

Sporazum je potpisan sa direktorom Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandrom Simurdićem, jer ovaj Fond upravlja softverom za praćenje izvora finansiranja projekata.

Predsednica novosadske Skupštine MSc Jelena Marinković Radomirović istakla je da potpisivanjem sporazuma o uključivanju našeg grada u bazu za praćenje izvora finansiranja, Novi Sad, kao jedinica lokalne samouprave, i na ovaj način doprinosi procesu evropskih integracija – strateškom opredeljenju Srbije.

– Baze poput ove služe da se društveni i privredni razvoj dodatno promoviše i aktivira čime se ubrzava lokalni i regionalni razvoj, što Novi Sad svakako ne želi da propusti – istakla je predsednica gradskog parlamenta Marinković Radomirović.

Sporazum je potpisalo 45 predstavnika vojvođanskih gradova i opština, a predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović istakao je da su se u AP Vojvodini minulih godina trudili da u saradanji pri realizaciji sredstava iz evropskih fondova „budemo pre svega transparentni, budemo odgovorni i praktični“.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre kazao je da integracija u Evropsku uniju obuhvata mnogo promena i reformi, a da i lokalne samouprave imaju ulogu u procesu integracije.

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić objasnio je da BEFS baza i podaci u njoj treba da služe dobijanju pokazatelja koji će biti od koristi pokrajinskoj administraciji u kreiranju budućih javnih politika i unapređenju institucionalnih kapaciteta AP Vojvodine.

U okviru svečanosti potpisivanja sporazuma, predstavljena je BEFS baza, rezultati analize apsorbovanih sredstava iz fondova Evropske unije na teritoriji AP Vojvodine za period 2014-2020, a koju je sproveo Fond „Evropski poslovi“. Takođe, predstavljene su mere za novi sedmogodišnji finansijski period EU 2021-2027.