Председница Скупштине Града Новог Сада MSc Јелена Маринковић Радомировић потписала је данас споразум о укључивању Града Новог Сада у BEFS базу (Base Of European Funding Source), обједињену базу података о пројектима корисника са територије АП Војводине, који се финансирају из екстерних извора.

Споразум је потписан са директором Фонда „Европски послови“ АП Војводине Александром Симурдићем, јер овај Фонд управља софтвером за праћење извора финансирања пројеката.

Председница новосадске Скупштине MSc Јелена Маринковић Радомировић истакла је да потписивањем споразума о укључивању нашег града у базу за праћење извора финансирања, Нови Сад, као јединица локалне самоуправе, и на овај начин доприноси процесу европских интеграција – стратешком опредељењу Србије.

– Базе попут ове служе да се друштвени и привредни развој додатно промовише и активира чиме се убрзава локални и регионални развој, што Нови Сад свакако не жели да пропусти – истакла је председница градског парламента Маринковић Радомировић.

Споразум је потписало 45 представника војвођанских градова и општина, а председник Покрајинске владе Игор Мировић истакао је да су се у АП Војводини минулих година трудили да у сарадањи при реализацији средстава из европских фондова „будемо пре свега транспарентни, будемо одговорни и практични“.

Шеф Делегације Европске уније у Србији Емануел Жиофре казао је да интеграција у Европску унију обухвата много промена и реформи, а да и локалне самоуправе имају улогу у процесу интеграције.

Директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине Александар Симурдић објаснио је да BEFS база и подаци у њој треба да служе добијању показатеља који ће бити од користи покрајинској администрацији у креирању будућих јавних политика и унапређењу институционалних капацитета АП Војводине.

У оквиру свечаности потписивања споразума, представљена је BEFS база, резултати анализе апсорбованих средстава из фондова Европске уније на територији АП Војводине за период 2014-2020, а коју је спровео Фонд „Европски послови“. Такође, представљене су мере за нови седмогодишњи финансијски период ЕУ 2021-2027.