Članovi Saveta za budžet i finansije, na današnjoj sednici, prihvatili su Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu, kao i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o zaduživanju Grada Novog Sada kod Evropske banke za obnovu i razvoj i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatarnje.

Prema Predlogu odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu budžet se utvrđuje u iznosu od 34.484.469.101,12 dinara. Kako je obrazloženo, drugim rebalansom budžeta, na prihodnoj strani povećana su sredstva po osnovu tekućih prihoda, imajući u vidu ostvarenje prihoda budžeta u proteklih devet meseci i, na osnovu toga, izvršenu procenu njihovog ostvarenja do kraja godine, dok su smanjena primanja od prodaje finansijske i nefinansijske imovine.

Kako je navedeno u obrazloženju Predloga odluke o izmenama i dopuni Odluke o zaduživanju Grada Novog Sada kod Evropske banke za obnovu i razvoj, tehnička kompleksnost projekta, angažovanje konsultanta koji sprovodi tehničku analizu, pripremu tenderske dokumentacije i procenu uticaja na životnu sredinu, uticali su da se aktivnosti oko projekta produže i neke prenesu u 2022. godinu.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na sednici Skupštine zakazanoj za utorak, 19. oktobra.