Чланови Савета за буџет и финансије, на данашњој седници, прихватили су Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, као и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматарње.

Према Предлогу одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину буџет се утврђује у износу од 34.484.469.101,12 динара. Како је образложено, другим ребалансом буџета, на приходној страни повећана су средства по основу текућих прихода, имајући у виду остварење прихода буџета у протеклих девет месеци и, на основу тога, извршену процену њиховог остварења до краја године, док су смањена примања од продаје финансијске и нефинансијске имовине.

Како је наведено у образложењу Предлога одлуке о изменама и допуни Одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој, техничка комплексност пројекта, ангажовање консултанта који спроводи техничку анализу, припрему тендерске документације и процену утицаја на животну средину, утицали су да се активности око пројекта продуже и неке пренесу у 2022. годину.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници Скупштине заказаној за уторак, 19. октобра.