Na današnjoj sednici članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova usvojili su Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Ovim Predlogom odluke, za realizaciju Programa investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu, odnosno za finansiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada (sa ishodovanjem dozvola, uslova i dr.), planirana su sredstva u budžetu Grada Novog Sada u iznosu od 4.320.000,00 dinara, dok će se preostala sredstva u iznosu od 10.080.000,00 dinara planirati za 2022. godinu. Sprovođenje postupka javne nabavke za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada planirano je za četvrti kvartal 2021. godine, te se izrada kompletne tehničke dokumentacije očekuje u 2022. godini.

Prihvaćeni Izveštaj upućen je Skupštini Grada Novog Sada o kojem će  raspravljati odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine.