На данашњој седници чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност Скупштине Града Новог Сада већином гласова усвојили су Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2021. годину.

Овим Предлогом одлуке, за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2021. годину, односно за финансирање израде пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходовањем дозвола, услова и др.), планирана су средства у буџету Града Новог Сада у износу од 4.320.000,00 динара, док ће се преостала средства у износу од 10.080.000,00 динара планирати за 2022. годину. Спровођење поступка јавне набавке за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада планирано је за четврти квартал 2021. године, те се израда комплетне техничке документације очекује у 2022. години.

Прихваћени Извештај упућен је Скупштини Града Новог Сада о којем ће  расправљати одборнице и одборници на наредној седници Скупштине.