Чланови Савета за економски развој Града прихватили су на данашњој седници Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину.

Овом Одлуком, у делу програма који се односи на Финансијски план Туристичке организације Града Новог Сада за 2021. годину, планирана средства у износу од 112.217.986,00 динара су промењена, односно укупно износе 106.217.986,00 динара. Од наведнеог износа, средства из прихода и примања буџета Града Новог Сада сада износе 78.217.986,00 динара, док је планирани износ средстава из боравишне таксе у висини од 28.000.000,00 динара остао непромењен.

Истом Одлуком промењени су и планирани расходи Туристичке организације, па тако је за програмску активност Управљање развојем туризма износ од 44.511.986,00 динара замењан се са износом од 42.831.986,00 динара, док се програмска активност Промоција туристичке понуде  са 67.706.000,00 мења и сада износи  63.386.000,00 динара.

О прихваћеном Предлогу решења расправљаће одборници на наредој седници новосадске Скупштине.