Komisiji za predstavke i predloge danas se obratilo nekoliko sugrađanki i sugrađana kako bi u neposrednom razgovoru ukazali na svoje probleme i zatražili njihovo rešavanje.

Grupa građana iznela je problem u vezi sa kupovinom stanova i lokala u Pašićevoj ulici, na parceli koja je u međuvremenu promenila vlasnika, pa su primorani da traže rešenje u vezi sa imovinsko-pravnim odnosima.

Pismenu predstavku, zajedno sa peticijom, podneli su građani ulica Nikole Tesle, Uroša Predića, dr Milana Petrovića i Đorđa Bešlina sa zahtevom da se što pre reši problem atmosferske kanalizacije u njihovim ulicama. Prema njihovim navodima, nakon obilnijih padavina u tim ulicama se stvara jezero, dolazi do izlivanja kanalizacije i plavljenja podruma i dvorišta, a prolazak pešacima, pa čak i motornim vozilima, je gotovo nemoguć.

Stanovnici ulica Stevana Sinđelića, Palićke i Cetinjske obratili su se sa zahtevom za izgradnju javnog osvetljenja, jer je, prema njihovim rečima, na predmetnom lokalitetu ugrožena bezbednost dece, naročito u zimskom periodu.

Članovi Komisije razmatrali su i odgovore od nadležnih institucija dobijene na ranije upućene predstavke građana, koje će uputiti na adrese podnosilaca predstavki.