Članovi Saveta za kulturu i informisanje, na današnjoj sednici, utvrdili su Predlog odluke o podizanju spomenika Apoteoza Srpske Vojvodine. Kako je navedeno u Predlogu odluke, spomenik Apoteoza Srpske Vojvodine se podiže u ime sećanja na borbu srpskog naroda za uspostavljanje i razvoj svojih političkih i pravnih institucija u Habzburškoj monarhiji, a prema Predlogu čini ga grupa figura generala Đorđa Stratimirovića, general-majora i vojvode Stevana Šupljikca i arhiepiskopa karlovačkog i patrijarha srpskog Josifa Rajačića. Prema Predlogu odluke, spomenik, izrađen u stilu akademskog realizma, trebalo bi da se podigne ispred zgrade železničke stanice u zoni cvetne rundele (potkovice), prema raskrsnici Bulevara oslobođenja i Jaše Tomića.

Inicijativu za podizanje spomenika Apoteoza Srpske Vojvodine podneli su predsednik Matice srpske prof. dr Dragana Stanića, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Istorijski arhiv Grada Novog Sada i Gradska biblioteka u Novom Sadu.

Utvrđivanju Predoga odluke za podizanje spomenika Apoteoza Srpske Vojvodine prethodilo je pribavljanje stručnih mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam.

O Predlogu odluke o podizanju spomenika Apoteoza Srpske Vojvodine raspravljaće odbornice i odbornici na sednici Skupštine Grada Novog Sada.