Чланови Савета за културу и информисање, на данашњој седници, утврдили су Предлог одлуке о подизању споменика Апотеоза Српске Војводине. Како је наведено у Предлогу одлуке, споменик Апотеоза Српске Војводине се подиже у име сећања на борбу српског народа за успостављање и развој својих политичких и правних институција у Хабзбуршкој монархији, а према Предлогу чини га група фигура генерала Ђорђа Стратимировића, генерал-мајора и војводе Стевана Шупљикца и архиепископа карловачког и патријарха српског Јосифа Рајачића. Према Предлогу одлуке, споменик, израђен у стилу академског реализма, требало би да се подигне испред зграде железничке станице у зони цветне рунделе (потковице), према раскрсници Булевара ослобођења и Јаше Томића.

Иницијативу за подизање споменика Апотеоза Српске Војводине поднели су председник Матице српске проф. др Драгана Станића, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Историјски архив Града Новог Сада и Градска библиотека у Новом Саду.

Утврђивању Предога одлуке за подизање споменика Апотеоза Српске Војводине претходило је прибављање стручних мишљења Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам.

О Предлогу одлуке о подизању споменика Апотеоза Српске Војводине расправљаће одборнице и одборници на седници Скупштине Града Новог Сада.