Članice i članovi Komisije za međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu su na današnjoj sednici utvrdili Predlog odluke o razumevanju i uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Širaza, Islamska Republika Iran.

Kako je rečeno prilikom obrazlaganja, Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Širaza, Islamska Republika Iran rezultat je obostrano izraženog interesa za uspostavljanjem kao i produbljivanjem prijateljskih odnosa i uzajamne saradnje koja povezuje dva naroda, iranski i srpski, i dva grada Širaz i Novi Sad, a na osnovu potpisanog Pisma o namerama o uspostavljanju saradnje između Širaza i Novog Sada 11. maja ove godine.

Grad Širaz, kolevka drevne iranske civilizacije, književna prestonica zemlje i kulturno, univerzitetsko, turističko i naučno sedište provincije Fars i Grad Novi Sad, administrativno, ekonomsko, kulturno, univerzitetsko i naučno sedište Autonomne pokrajine Vojvodine, rukovodeći se pregovorima na najvišem nivou i uzimajući u obzir tradicionalno i iskreno prijateljstvo i uzajamno poverenje svih naroda koji žive u ta dva grada, ovim Sporazumom usaglasili su ciljeve i svrhu buduće saradnje, istaknuto je u daljem obrazlaganju.

Takođe je navedeno da se, na osnovu ovog Sporazuma, zajednička saradnja između gradova Širaza i Novog Sada ostvaruje u sledećim oblastima: visoko obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, omladinska politika i sport, upravljanje gradom, zaštita i očuvanje životne sredine, a da se maksimalno unapredi saradnja u oblasti informacionih tehnologija u kojoj oba grada zauzimaju vrlo visoko mesto u svojim regionima.