Чланице и чланови Комисије за међуградску сарадњу у земљи и иностранству су на данашњој седници утврдили Предлог одлуке о разумевању и успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Града Шираза, Исламска Република Иран.

Како је речено приликом образлагања, Предлог одлуке о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Града Шираза, Исламска Република Иран резултат је обострано израженог интереса за успостављањем као и продубљивањем пријатељских односа и узајамне сарадње која повезује два народа, ирански и српски, и два града Шираз и Нови Сад, а на основу потписаног Писма о намерама о успостављању сарадње између Шираза и Новог Сада 11. маја ове године.

Град Шираз, колевка древне иранске цивилизације, књижевна престоница земље и културно, универзитетско, туристичко и научно седиште провинције Фарс и Град Нови Сад, административно, економско, културно, универзитетско и научно седиште Аутономне покрајине Војводине, руководећи се преговорима на највишем нивоу и узимајући у обзир традиционално и искрено пријатељство и узајамно поверење свих народа који живе у та два града, овим Споразумом усагласили су циљеве и сврху будуће сарадње, истакнуто је у даљем образлагању.

Такође је наведено да се, на основу овог Споразума, заједничка сарадња између градова Шираза и Новог Сада остварује у следећим областима: високо образовање, здравствена и социјална заштита, омладинска политика и спорт, управљање градом, заштита и очување животне средине, а да се максимално унапреди сарадња у области информационих технологија у којој оба града заузимају врло високо место у својим регионима.