Članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta Skupštine Grada Novog Sada, na danas održanoj sednici, razmatrali su zahteve Republičkog geodetskog zavoda i građana Veternika za davanje naziva ulica u Novom Sadu na području KO Veternik.

Komisija je utvrdila da se za sedam ulica u Veterniku daju nazivi po delegatima, poslanicama Velike Narodne Skupštine, održane 25. novembra 1918. godine i to ulica broj 29 po političarki, urednici i aktivistkinji Milici Tomić, ulica broj 15 po Katici Rajčić, ulica broj 13 po Mariji K. Jovanović, ulica broj 14 po Mari Đorđević Malagurski, ulica broj 16 po Mandi Sudarević, ulica broj 18 po Anastaziji Manojlović i ulici, koja počinje od Ulice osnivača Veternika i ide duž kp 3418/49 KO Veternik, da naziv po poslanici Velike Narodne Skupštine i dobrotvorki Olgi Stanković.

Predlog da se ulicama daju nazivi po sedam poslanica Velike Narodne Skupštine dao je Odbor za obeležavanje stogodišnjice oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu i ulaska srpske vojske u Novi Sad.

Na današnjoj sednici Komisija je utvrdila i predloge da se ulici broj 3 iz Elaborata RGZ za Veternik da naziv po proti Georgiju Živanovu, ulica broj 4 po Jovanu Radonjiću, ulica broj 5 po patrijarhu Vikentiju Prodanovu, ulica broj 7 po srpskom istoričaru i akademiku SANU Slavku Gavriloviću, ulica broj 8 po naučnom radniku i istoričaru pozorišta Dimitriju Kiriloviću, ulica broj 20 po lekaru hirurgu dr Vojinu Lazareviću, ulica broj 21 po advokatu i javnom beležniku Kosti Majinskom i ulica broj 25 po zidaru i građevinskom preduzimaču Jovanu Joci Pervazu.

Na današnjoj sednici, Komisija je utvrdila i da se ulici broj 10 iz Elaborata RGZ za Novi Sad da naziv po filmskom reditelju i snimatelju Slavuju Hadžiću, kao i da se ulici broj 36 iz pomenutog Elaborata, a na predlog GO Saveza vojvođanskih Mađara, da naziv po graditelju Đerđ Molnaru.

Nakon što mišljenje daju Nacionalni saveti mađarske, slovačke i rusinske nacionalne manjine i Savet za međunacionalne odnose Grada Novog Sada, a nadležni pokrajinski sekretarijat da prethodnu saglasnost, Skupština grada će raspravljati o prihvaćenim predlozima.