Чланови Комисије за називе делова насељених места Скупштине Града Новог Сада, на данас одржаној седници, разматрали су захтеве Републичког геодетског завода и грађана Ветерника за давање назива улицa у Новом Саду на подручју КО Ветерник.

Комисија је утврдила да се за седам улица у Ветернику дају називи по делегатима, посланицама Велике Народне Скупштине, одржане 25. новембра 1918. године и то улица број 29 по политичарки, уредници и активисткињи Милици Томић, улица број 15 по Катици Рајчић, улица број 13 по Марији К. Јовановић, улица број 14 по Мари Ђорђевић Малагурски, улица број 16 по Манди Сударевић, улица број 18 по Анастазији Манојловић и улици, која почиње од Улице оснивача Ветерника и иде дуж кп 3418/49 КО Ветерник, да назив по посланици Велике Народне Скупштине и добротворки Олги Станковић.

Предлог да се улицама дају називи по седам посланица Велике Народне Скупштине дао је Одбор за обележавање стогодишњице ослобођења Новог Сада у Првом светском рату и уласка српске војске у Нови Сад.

На данашњој седници Комисија је утврдила и предлоге да се улици број 3 из Елабората РГЗ за Ветерник да назив по проти Георгију Живанову, улица број 4 по Јовану Радоњићу, улица број 5 по патријарху Викентију Проданову, улица број 7 по српском историчару и академику САНУ Славку Гавриловићу, улица број 8 по научном раднику и историчару позоришта Димитрију Кириловићу, улица број 20 по лекару хирургу др Војину Лазаревићу, улица број 21 по адвокату и јавном бележнику Кости Мајинском и улица број 25 по зидару и грађевинском предузимачу Јовану Јоци Первазу.

На данашњој седници, Комисија је утврдила и да се улици број 10 из Елабората РГЗ за Нови Сад да назив по филмском редитељу и сниматељу Славују Хаџићу, као и да се улици број 36 из поменутог Елабората, а на предлог ГО Савеза војвођанских Мађара, да назив по градитељу Ђерђ Молнару.

Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.