Članovi Saveta za budžet i finansije prihvatili su na današnjoj sednici Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2021. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema prihvaćenom Izveštaju, prihodi i primanja budžeta Grada Novog Sada iz svih izvora sredstava iz budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, u izveštajnom periodu ostvareni su u iznosu od 25.822.127.753,84 dinara, što je za 2,7 odsto veće od planiranih sredstava budžeta po planovima za izvršenje budžeta za januar – septembar i čini 77,05 odsto planiranih sredstava na godišnjem nivou.

Kako je objašnjeno, ukupni rashodi i izdaci budžeta, finansirani iz svih izvora sredstava iz budžeta, izvršeni su u iznosu od 18.010.585.906,44 dinara, kojim je izmiren deo obaveza u izveštajnom periodu budući da je realizovan iznos 71,65 odsto u odnosu na planove za izvršenje budžeta za period januar – septembar ove godine, a koji time čini 53,7 odsto planiranih rashoda i izdataka za celu godinu.

U Izveštaju je nadeveno da odstupanja između planiranih i izvršenih rashoda i izdataka nastala su pošto je zbog proceduralnih razloga realizacija stvorenih obaveza po podnetim zahtevima na kraju izveštajnog perioda usledila po završetku tog perioda, kao i zbog toga što svi planirann rashodi u periodujanuar – septembar 2021. godine nnsu mogli da se realizuju do kraja tog perioda, zbog utvrđenih rokova u kojima se izvršavaju, a za određene rashode n izdatke zbog započetog, a nedovršenog postupka javne nabavke, odnosno zbog postupanja u skladu sa ugovorenom dinamikom izvođenja radova i sprovođsnja plaćanja posle izveštajnog perioda.

O prihvaćenom Izveštaju raspravljaće odbornice i odbornici na sednici  Skupštine Grada Novog Sada.