Danas je održana XXI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeća akta:

1. Plan generalne regulacije Almaškog kraja u Novom Sadu

2. Plan generalne  regulacije prostora između ulica Mičurinove, Novosadskog sajma i Futoške u Novom Sadu

3. Plan detaljne regulacije Novog naselja u Novom Sadu

4. Plan detaljne regulacije dela Avijatičarskog naselja i Detelinare u Novom Sadu

5. Plan detaljne regulacije bloka između Temerinske, Kisačke i Dositejeve ulice u Novom Sadu

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (lokalitet Grigovac i dr.)

7. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije linijskog centra duž Ulice carice Milice u Futogu (lokalitet na parcelama br. 3001, 3003 i 3004 K.O. Futog)

8. Odluka o izmenama i dopunama Plana detalne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Maksima Gorkog br. 21 i 23)

9. Odluka o izradi plana generalne regulacije prostora za poslovanje na uglu Temerinskog puta i Državnog puta A1 (E-75) u Novom Sadu

10. Odluka o izradi plana detaljne regulacije „Bukovački put II“ u Petrovaradinu

11. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora  „Livade I“ na Alibegovcu u Sremskoj Kamenici

12. Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela Kupusišta u Futogu

13. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Marka Miljanova i Filipa Višnjića)

14. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet zelene površine uz Bulevar cara Lazara)

15. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (usaglašavanje pravila uređenja i građenja)

16. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog puta IB-21 na administrativnom području grada Novog Sada (lokalitet stanice za snabdevanje gorivom „Paragovo“)

17. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka „Radnički univerzitet“ u Novom Sadu (lokalitet u Ulici vojvođanskih brigada broj 11)

18. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije za puteve „Put“ u Novom Sadu kao javnog komunalnog preduzeća

19. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada

20. Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Novog Sada sa koeficijentima za nepokretnosti u zonama za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu

21. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduživanju Grada Novog Sada za finansiranje Projekta Sportski kompleks u Futogu

22. Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, novog mosta preko Dunava na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa u Novom Sadu

23. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

24. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

25. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

26. Odluka o podizanju spomenika Apoteoza Srpske Vojvodine u Novom Sadu

27. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika Apoteoza Srpske Vojvodine u Novom Sadu

28. Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republike Srbija i Grada Širaza, Islamska Republika Iran

29. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu

30. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2021. godine

31. Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada za period januar – jun 2021. godine

32. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu

33. Rešenje davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2021. godinu

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

36. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2021. godine

37. Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, „CTP Invest“ DOO Beograd – Novi Beograd,  privredno društvo sa registrovanim poslovnim sedištem u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd, (MB:21287172, PIB:110027463) i to građevinske parcele broj: 923/3 K.O. Novi Sad III, u površini od 86.262m2, radna zona Sever IV, u Novom Sadu

38. Rešenje o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom pod tržišnim uslovima između Grada Novog Sada i Dubroja Jovana, Dubroja Branke i Ćorović Darka, iz Novog Sada

39. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Centru za socijalni rad Grada Novog Sada

40. Rešenje o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada

41. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Informatika“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora JKP „Informatika“ Novi Sad

42. Ostavka Marka Radina na dužnost sekretara Gradske izborne komisije

43. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Stambene agencije Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, Sremska Kamenica

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Veljko Vlahović“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Veljko Vlahović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Medicinske škole „7. april“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole „7. april“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Marijan Petrović)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Srđan Petrić)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Milena Ždralić)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Dijana Ćuk)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Milanka Prodić)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Radomir Grandić)

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje mašinske škole, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Laza Kostić“, Kovilj

– Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Gimnazije „Laza Kostić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đura Daničić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, Sremska Kamenica

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, Sremska Kamenica

– Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Vasa Stajić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Vasa Stajić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika Apoteoza Srpske Vojvodine u Novom Sadu