Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj grada razmatrani su Predlog odluke o izmenama odluke o osnivanju turističke organizacije Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2021. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Novi Sad – Business incubator Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu.

Predlogom odluke o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Grada Novog Sada, izvršeno je usklađivanje odredbi Odluke o osnivanju Turističke organizacije Grada Novog Sada sa odredbama Zakona o turizmu.

Za realizaciju Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 115.393.567,00 dinara prihoda iz budžeta Grada. Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2022. godinu urađen je u skladu sa Zakonom o turizmu. Turistička organizacija Grada Novog Sada u 2022. godini realizovaće dve programske aktivnosti, i to Upravljanje razvojem turizma u iznosu od 52.340.567,00 dinara i Promocija turističke ponude u iznosu od 63.053.000,00 dinara. Realizacijom Programa unapređuje se i upotpunjuje kvalitet turističke ponude na teritoriji Grada Novog Sada – obrazloženo je na sednici.

Svi predlozi su jednoglasno prihvaćeni i biće upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.