На данашњој седници Савета за економски развој града разматрани су Предлог одлуке о изменама одлуке о оснивању туристичке организације Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Нови Сад – Business incubator Novi Sad о расподели добити за 2020. годину.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада, извршено је усклађивање одредби Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада са одредбама Закона о туризму.

За реализацију Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2022. годину, планирана су средства у укупном износу од 115.393.567,00 динара прихода из буџета Града. Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада за 2022. годину урађен је у складу са Законом о туризму. Туристичка организација Града Новог Сада у 2022. години реализоваће две програмске активности, и то Управљање развојем туризма у износу од 52.340.567,00 динара и Промоција туристичке понуде у износу од 63.053.000,00 динара. Реализацијом Програма унапређује се и употпуњује квалитет туристичке понуде на територији Града Новог Сада – образложено је на седници.

Сви предлози су једногласно прихваћени и биће упућени на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.