Članovi Saveta za sport i omladinu na danas održanoj sednici jednoglasno su prihvatili Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2022. godinu.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, za realizaciju ovog Programa planirana su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu – kapitalne subvencije u iznosu od 159 miliona dinara, a kojim je obuhvaćena rekonstrukcija postrojenja za pripremu bazenske vode dečijeg i srednjeg bazena SC ,,Sajmište“ u iznosu od 35 miliona dinara bez PDV-a, izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju objekta JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad do nivoa projekta za građevinsku dozvolu u iznosu od 120 miliona dinara sa PDV-om i nabavka sportskog semafora za potrebe zatvorenog bazena u iznosu od 4 miliona dinara bez PDV-a.

Prihvaćeni Predlog odluke upućena je Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje o kojoj će odbornici raspravljati na sednici zakazanoj za 22. decembar.