Чланови Савета за заштиту животне средине прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ за 2022. годину и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу одлуке о Програму инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада, средства за реализацију овог Програма износе 20 милиона динара и планирана су у буџету Града Новог Сада за следећу годину.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници Скупштине Града Новог Сада.