Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i porodici su na današnjoj sednici usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada.

Ovim Predlogom odluke precizirane su odredbe koje se odnose na pružanje usluge smeštaja u prihvatilište. Predviđeno je kao nova usluga smeštaj u Prihvatilište za decu i mlade koji se nalaze u skitnji, bez pratnje i u različitim kriznim situacijama, s obzirom da je u Gradu u dužem vremenskom periodu izražena potreba za pružanjem odgovarajućih tretmana deci i mladima koji se nalaze u rizičnim situacijama, a potreban im je privremeni smeštaj i procena potreba radi upućivanja na korišćenje drugih usluga. Planirana je i konstantna edukacija roditelja dece adolescentnog uzrasta, dece i mladih koji imaju razvojne teškoće i edukativni program za roditelje dece predškolskog uzrasta u skladu sa principima podsticajnog roditenjstva. Takođe, u Prihvatilištu bi se pružale sociozdravstvene yclyge u usluge intenzivnog terapijskog tretmana za decu i mlade u kriznim situacijama i sa psihijatrijskim teškoćama, koje bi se pružale kao integrisane usluge u saradnji sa zdravstvenim ustanovama. Usluga smeštaja u prihvatilište za decu i mlade u riziku pružaće se u novoizgrađenom objektu Prihvatilišta na Klisi, kao organizacionoj jedinici Centra za socijalni rad, kada se za to steknu uslovi.

Na današnjoj sednici usvojen je i Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2022. godini.

Predlogom odluke propisano je da umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga u 2022. godini ostvaruju porodice sa troje ili više dece, do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26. godine života, čiji članovi imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za raseljena lica sa Kosova i Metohije. Utvrđeno je da visina umanjenja obaveza plaćanja komunalnih usluga za porodice sa troje, četvoro i petoro dece iznosi 30%, za porodice  šestoro, sedmoro i osmoro dece iznosi 40%, dok za porodice za devetoro i više dece iznosi 50%. Umanjenje se ostvaruje za komunalne usluge koje pružaju novosadska javno komunalna preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, „Novosadska  toplana“ i „Čistoća“, a naplaćuje ih JKP „ Informatika“ putem jedinstvenog mesečenog računa.

Savet je prihvatio i zajedno sa ostalim predlozima uputio Skupštini grada na dalje razmatranje  Analizu „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2020. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine, sa zaključcima i predlogom mera Instituta za javno zdravlje Vojvodine, o kojoj će odbornici raspravljati na sledećoj sednici zakazanoj za 22. decembar.