Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици су на данашњој седници усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада.

Овим Предлогом одлуке прецизиране су одредбе које се односе на пружање услуге смештаја у прихватилиште. Предвиђено је као нова услуга смештај у Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама, с обзиром да је у Граду у дужем временском периоду изражена потреба за пружањем одговарајућих третмана деци и младима који се налазе у ризичним ситуацијама, а потребан им је привремени смештај и процена потреба ради упућивања на коришћење других услуга. Планирана је и константна едукација родитеља деце адолесцентног узраста, деце и младих који имају развојне тешкоће и едукативни програм за родитеље деце предшколског узраста у складу са принципима подстицајног родитењства. Такође, у Прихватилишту би се пружале социоздравствене ycлyгe u услуге интензивног терапијског третмана за децу и младе у кризним ситуацијама и са психијатријским тешкоћама, које би се пружале као интегрисане услуге у сарадњи са здравственим установама. Услуга смештаја у прихватилиште за децу и младе у ризику пружаће се у новоизграђеном објекту Прихватилишта на Kлиси, као организационој јединици Центра за социјални рад, када се за то стекну услови.

На данашњој седници усвојен је и Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2022. години.

Предлогом одлуке прописано је да умањење обавеза плаћања комуналних услуга у 2022. години остварују породице са троје или више деце, до завршетка њиховог редовног школовања, а најдуже до 26. године живота, чији чланови имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште за расељена лица са Косова и Метохије. Утврђено је да висина умањења обавеза плаћања комуналних услуга за породице са троје, четворо и петоро деце износи 30%, за породице  шесторо, седморо и осморо деце износи 40%, док за породице за деветоро и више деце износи 50%. Умањење се остварује за комуналне услуге које пружају новосадска јавно комунална предузећа „Водовод и канализација“, „Новосадска  топлана“ и „Чистоћа“, а наплаћује их ЈКП „ Информатика“ путем јединственог месеченог рачуна.

Савет је прихватио и заједно са осталим предлозима упутио Скупштини града на даље разматрање  Анализу „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2020. године“ Института за јавно здравље Војводине, са закључцима и предлогом мера Института за јавно здравље Војводине, о којој ће одборници расправљати на следећој седници заказаној за 22. децембар.