Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici jednoglasno prihvatili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2022. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2022. godinu.

Na današnjoj sednici članovi Saveta za komunalne delatnosti prihvatili su i uputili Skupštini grada na dalje razmatranje predloge rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih i javno kumunalnih gradskih preduzeća za narednu godinu. Među prihvaćenim programima su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2022. godinu, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2022. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu.