Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници једногласно прихватили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2022. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2022. годину.

На данашњој седници чланови Савета за комуналне делатности прихватили су и упутили Скупштини града на даље разматрање предлоге решења о давању сагласности на програме пословања јавних и јавно кумуналних градских предузећа за наредну годину. Међу прихваћеним програмима су Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. годину, потом Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину.